Gezondheidszorg voor landbouwdieren 

Bij Dierenartsencentrum (DAC) Heerlen kunt u voor verschillende diensten en producten terecht op het gebied van landbouwhuisdieren in zowel Nederland als Duitsland.

Als voorbeelden van veel
voorkomende werkzaamheden kunt u denken aan:

 • Behandeling van het individuele zieke dier met advies over verdere      verzorging en preventie van de ziekte (curatieve gezondheidszorg).
 • Bedrijfsbegeleiding; deze kan bestaan uit advies op het moment dat zich problemen voordoen binnen uw veestapel of uit periodieke bezoeken op het gebied van drachtdiagnostiek en vruchtbaarheidsbegeleiding
 • Kalveren onthoornen
 • Vaccinaties van kalveren en koeien (preventieve gezondheidszorg)
 • Spoedgevallen zoals hulp bij geboortes en keizersneden
 • Leveren van medicatie voor de behandeling van zieke dieren.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van vijf dierenartsen die zijn opgeleid op het gebied van Landbouwhuisdieren:

 • Drs. R.M.M.I. Vrouenraets
 • Drs. J.P.M. Deneer
 • Drs. N. Benders
 • Drs. A. Ward - Luijten
 • Drs. V. E. M. Mallens

Naast bovengenoemde werkzaamheden hebben wij ook de taak om samen met de veehouders binnen de melk- en vleesveehouderij, verantwoord om te gaan met het gebruik van antibiotica. In Nederland geeft de dierdagdosering (DDD) ons inzicht in het gebruik van antibiotica. Het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en Bedrijfsbehandelplan (BBP) worden opgesteld om per bedrijf de gezondheidsstatus te optimaliseren en het antibioticagebruik te minimaliseren. Het BGP en BBP dienen elk jaar geactualiseerd en geëvalueerd te worden. 


Voordat dit plaats kan vinden vragen wij u de volgende gegevens te verzamelen:

 • Gemiddeld aantal koeien en jongvee afgelopen jaar
 • Aantal dode koeien en jongvee en het aandeel geëuthanaseerd (overzicht Rendac)
 • Aantal ziektes afgelopen jaar (eigen administratie)
 • aantal koeien met: Mastitis
 • Klauwaandoeningen
 • Aan de nageboorte staan
 • Acute baarmoederontsteking
 • Chronische baarmoederontsteking
 • Melkziekte
 • Slepende melkziekte

 • Gemiddeld tankcelgetal
 • Aantal kalveren met: Diarree
 • Longontsteking
 • Navelontsteking

  Als u bovenstaande gegevens compleet heeft neemt u contact met ons op en plannen we een afspraak.

.